resume
Resume 1 - 20 of 20
Akshaye Nagar
Akshaye Nagar [ Male, 40, Pune ]
Mathematics HOD
10 Years and 3 Months
Divyani Lokhande
Divyani Lokhande [ Female, 40, Mumbai ]
Economics Teacher
4 Years and 4 Months
Radhika Abhyankar
Radhika Abhyankar [ Female, 36, Bangalore ]
Business Studies Teacher
17 Years and 3 Months
CA - --, Pune
praveen dokania
praveen dokania [ Male, 40, Bangalore ]
Physics Teacher
3 Years and 3 Months
Pinkesh
Pinkesh [ Male, 27, Pune ]
Chemistry Teacher
5 Years and 1 Month
BA - Fdas, Fdsa
Skills: physics 12th igcse
Gunjan Shah
Gunjan Shah [ Female, 20, Mumbai ]
IT Specialist
1 Month
Anish Bharita
Anish Bharita [ Male, 29, Mumbai ]
Economics Teacher
10 Years and 9 Months
Ananya Chopra
Ananya Chopra [ Female, 40, Bangalore ]
English Teacher
6 Years and 9 Months
Skills: english myp ibdp
Jay Khemlani
Jay Khemlani [ Male, 41, Surat ]
Biology Teacher
9 Years and 8 Months
BS - Sffs, Tgcvga
Skills: biology igcse 12th
Deepshikha Trivedi
Deepshikha Trivedi [ Female, 33, Vadodara ]
French / Spanish Teacher
7 Years
Certification - Asdsad, Sadsad
Satish Sharma
Satish Sharma [ Male, 26, Bangalore ]
Mathematics Teacher
9 Years and 5 Months
Priya  G
Priya G [ Female, 23, Hyderabad ]
Computer Science Teacher
3 Years and 3 Months
Skills: cv computer php
Kaustubh Gandhi
Kaustubh Gandhi [ Male, 24, Vmb ]
Physics Teacher
1 Year and 3 Months
Skills: physics ibdp igcse
Shiva
Shiva [ Male, 34, Hyderabad ]
Chemistry Teacher
5 Years and 5 Months
Ajay Gupta
Ajay Gupta [ Male, 45, Rajkot ]
No Experience
Skills: html5 css3 php
Rhianna Dubey
Rhianna Dubey [ Female, 40, Ahmedabad ]
No Experience
Skills: ibdp igcse physics
Ravi shankar
Ravi shankar [ Male, 38, Bangalore ]
No Experience
Issac Dhanraj
Issac Dhanraj [ Male, 39, Pune ]
Mathematics Teacher
1 Year and 8 Months
BE - -, Jabalpur
Dipti Bhatt
Dipti Bhatt [ Female, 64, Mumbai ]
Physics Teacher
5 Years and 3 Months
Skills: physics ibdp igcse